Informacije o projektu

Ekološke granice našeg planeta bitno mijenjaju naš europski način života. U svojem utemeljenom djelu „Imperial Way of Life” sveučilišni profesori Ulrich Brand i Markus Wissen pokazali su kako naš način života dovodi do globalnog i neodrživog razvoja i uzrokuje brzu klimatsku krizu. Naše društvo mora odlučiti jesu li očekivane društvene promjene namjerno ili zbog katastrofe. U projektu Kauz pomažemo odraslima da im pomognu u promicanju pravednog prijelaza na solidarni način života koji štiti prava radnika i njihovih sredstava za život tijekom prijelaza na ekološki održiv način proizvodnje kojim se suzbija klimatska kriza i štiti bioraznolikost.

Glavni je cilj projekta stvaranje visokokvalitetnog mješovitog obrazovnog paketa o imperijalističkim i solidarnim stilovima života i pravednoj tranziciji kojim se promiče aktivno građanstvo za koje ćemo, kao temeljno METODOLOGIY, primjenjivati koncepte Globalnog obrazovanja i obrazovanja za održivi razvoj.

U tu svrhu stvorit ćemo četiri različita intelektualna ostvarenja kojima se mogu koristiti nevladine organizacije i edukatori za odrasle kako bi se podigla razina osviještenosti o tim pitanjima:

  1. Izradit ćemo 4 programa radionica s nastavnim materijalima i materijalima za učenje koji pružaju zdravo osposobljavanje o temama projekta.
  2. Stvorit ćemo dosljedan obrazovni niz mikrokredita koji se šire putem društvenih medija i dopiru do široke publike. Sadržavat će slike, infografike, kursije i kratke videozapise s kratkim tekstovima koji se mogu potrošiti u roku od tri minute i potaknuti trenutke žarulje.
  3. U video isječcima potpisat ćemo videozapise o ključnim uvjetima i poticanju razgovora s vodećim lokalnim stručnjacima, koji uključuju videoisječke u animiranim pločama. Bit će uključeni kao sadržaj rasprave u našoj seriji radionica i u isto vrijeme (ponovno) iskoristiv kao neovisni obrazovni sadržaj.
  4. Stvaranjem podcast serije želimo doprijeti do ljudi koji su na putu za posao, kućanske poslove, sport itd. Dva različita programa provode intervjue sa svakodnevnim uzorima, od poljoprivrednika i zaposlenika do aktivista, o svojim strategijama za smanjenje resursa koji troši resurse; S druge strane, stručnjaci će raspravljati o temama povezanima s projektom kao što su održivi razvoj, ekološka i pravedna proizvodnja i potrošnja.

Radionice o testiranju uključivat će ukupno 240 događanja Teilnehmer, multiplikacijski događaji koji se sastoje od 220 multiplikatora i internetskog učenja projekta do broja od nekoliko 1000.
Naša ciljna skupina podijeljena je u dvije podskupine: Kao prvo, stručnjaci za obrazovanje odraslih, osobito oni koji rade na području održivosti; Drugo, i kao krajnji korisnici radne dobi od 18 do 65 godina, koji su otvoreni za istraživanje alternativnih oblika života i proizvodnje na temelju solidarnosti. Odabrali smo tu skupinu jer je naša intelektualna snaga usmjerena na rad i proizvodnju.

Kako bi se osigurala aktivnost USES-a za projekt, sav sadržaj dostupan je za preuzimanje na novostvorenoj internetskoj stranici. Osim toga, uspostavit će se baza podataka koja će sadržavati institucije, organizacije, mreže i pojedinačne multiplikatore, koji se mogu koristiti za organiziranje radionica i širenje obrazovnog paketa.
Jasnim budućim planom i aktivnim traženjem održivih izvora financiranja za provedbu radionica i stvaranja još više mikrokredita, videozapisa i podcasta osigurat će se održivost rezultata projekta čak i nakon završetka razdoblja financiranja projekta. Stoga namjeravamo postići određenu razinu svijesti i poticati interes za sudjelovanje u drugim zemljama.

AKTIVNOSTI
Provode se dva sustava:

  1. Obuka instruktora za dvije radionice i stručno osposobljavanje o oblikovanju i moderiranju vještina
  2. Obuka instruktora za dvije radionice, uzajamno učenje kroz razmjenu iskustava, stručno osposobljavanje za organiziranje i financiranje aktivnosti izvan trajanja projekta kako bi se osigurao dugoročan uspjeh.

Događaji MULTIIPLIER EVENTS planiraju se kao putujuća izložba „Na nezaustavljivi put prema solidarnosti” sa zaustavljanjima u svim partnerskim zemljama.

REZULTATI I UČINCI
Uspostavit će se mreža između četiriju različitih institucija koje imaju iskustva s pojmom imperijalnog stila života, solidarnog životnog stila, ekološki održive pravedne tranzicije s dizajnom digitalnog i osobnog nastavnog materijala za odrasle i nastavnike te s provedbom daljnjeg obrazovanja odraslih i nastavnika u AT, DE, I i HR.

Projektom se promiče aktivno građanstvo s pomoću interaktivnih alata i stvaranja trajnih mreža među ciljnim skupinama.
Predviđeni učinak projekta je osnaživanje odraslih učenika da sudjeluju u pravednoj tranziciji kojom se želi preobraziti europska društva u ekološki i održivi razvoj kako se promiče u Novom zelenom dogovoru u Europskoj uniji.