Radionice

KAUZ razvija koncepte radionica čiji je cilj potaknuti sudionike na djelovanje prema solidarnom načinu življenja. Jedna radionica traje okvirno tri sata.  

Na račun drugih?

Istražujemo imperijalni način življenja 

Na radionici “Na račun drugih?” objašnjavamo suvremene, često nevidljive strukture iskorištavanja koje čine bitan dio bliskoistočnog europskog prosperiteta i blagostanja. Da bismo to postigli, uvodimo koncept imperijalnog načina življenja koji pruža objašnjavajući pristup kontradiktornom opažanju: iako sve više znamo o klimatskoj krizi i društvenoj nejednakosti, oboje se nalazi u kriznoj situaciji. Kako je to moguće i zašto promjena traje tako dugo?

Ova pitanja istražujemo kroz primjer mobilnosti automobila koje smo opisali u KAUZ videozapisu o imperijalnom načinu života. Kroz ovaj video raspravljamo o ključnim elementima koncepta. U drugom koraku povezujemo koncept s našim svakodnevnim životnim iskustvima i postavljamo ključno pitanje o tome kako smo mi osobno uključeni u imperijalni način življenja i kako mu se možemo suprotstaviti. Radionica se sastoji od
mješavine audiovizualnog unosa, rasprave, promišljanja i grupnih vježbi. Radionica se provoditi uživo ili online.

Ciljevi radionice:

● ponuditi perspektivu o socijalnim i ekološkim problemima uvođenjem koncepta
imperijalnog načina življenja koja je kritična prema sustavu
● promišljati i raspravljati o svojim osobnim vezama s imperijalnim načinom života
● prepoznati prilike za suprotstavljanje imperijalnom načinu življenja

Ciljana publika
Radionica je namijenjena široj publici bez posebnog prethodnog znanja o imperijalnom načinu života za sve osobe od 16 godina i više. Točnije, namijenjena je ljudima koji imaju koristi od imperijalnog načina življenja i spremni su promišljati o načinu na koji su s njim povezani.

Nešto drugačija mapa

Kolektivno mapiranje strukturnog iskorištavanja i solidarnih alternativa

Živimo u svijetu punom proturječja: eksploatacija i solidarnost često postoje jedna pored druge. Naš svakodnevni život odvija se u sustavu koji pokreće i stabilizira nejednakosti i čini gotovo nemogućim da pojedinac ne živi na račun drugih ljudi i okoliša. Mnogo toga smo naučili prihvatiti kao normalno, sprječavajući tako uspostavu dobrog života za sve. Istovremeno, postoje različite stvarnosti pravednog i solidarnog načina života u sadašnjosti i ovdje. Svi ti ambivalentni procesi ogledaju se u fizičkom prostoru koji nas okružuje.

U ovoj radionici metodom kolektivnog kritičkog mapiranja dovodimo u pitanje normalnost kojom prihvaćamo svoju okolinu. Istražujemo strukture koje nas guraju u eksploatacijsko ponašanje i predstavljamo primjere struktura koje podržavaju društveno i ekološki održiv život. Uspoređujući ove dvije perspektive, možemo izoštriti našu percepciju onoga što se događa u našem okruženju i postaviti ključno pitanje: Kako može izgledati okruženje koje podržava budućnost temeljenu na solidarnosti? Istražit ćemo neposredno okruženje mjesta događaja i zabilježiti naša zapažanja na mapama.

Kolektivno mapiranje je način prikupljanja
opažanja i svakodnevnih iskustava te rasprave o njima u njihovom kontekstu. Različiti društveni pokreti diljem svijeta koriste ovu metodu za razvoj i komunikaciju dizajna za svijet u solidarnosti. Ovu radionicu moguće je provoditi samo uživo.

Ciljevi radionice:
● otkriti prostorno usidrene strukture koje pogoduju ili ometaju solidarni način
življenja
● raspravljati o konkretnim prilikama za djelovanje prema dobrom životu za sve
●facilitirati zabavno iskustvo učenja temeljeno na zajednici kroz kreativnu metodu kolektivnog mapiranja

Ciljana publika
Radionica je namijenjena širokoj publici bez posebnog prethodnog znanja od 16. godine nadalje. Koncept radionice pogodan je za provedbu s postojećim i novim skupinama. Idealna veličina grupe je između 10 i 18 sudionika. Nije presudno jesu li sudionici već upoznati s mjestom održavanja radionice.

Caring4future

Nacrti budućnosti temeljeni na solidarnosti

Medijski izvještaji, izborni plakati i demonstracijski plakati studenata redovito nas podsjećaju da je naš način života ekološki i društveno neodrživ. Kako bi gospodarstvo nastavilo rasti, troškovi se eksternaliziraju, a ekološka egzistencija se iskorištava, kao i nedovoljno plaćeni i neplaćeni poslovi (skrbi) žena i migranata.

No što bi djeca naučila u društvu koje na centralno mjesto stavlja skrb? U kojim uvjetima bi ljudi starjeli u takvom društvu? A kako bi to funkcioniralo kada bi bilo usmjereno na potrebe ljudi, a ne na maksimiziranje profita?

Ovom radionicom želimo otkriti karakteristike društva koji brine, odnosno način života u kojem su najvažnije potrebe ljudi i okoliša. Istražujemo pojedinačne i zajedničke elemente budućnosti temeljene na solidarnosti. Kratki videozapis dat će nam neke ideje o konceptu solidarnog načina življenja prema refleksijama kolektiva I.L.A. Naposlijetku, na temelju konkretnih primjera raspravljamo i o različitim strategijama kako bi se približili stvaranju društva koji brine. Radionica se može provoditi uživo ili online.

Ciljevi radionice:
● istražiti vlastite i zajedničke ideje o solidarnom načinu življenja s posebnim naglaskom na skrb
● upoznati se s i razgovarati o strategijama različitih inicijativa i projekata
● ohrabriti se da postanete aktivniji u kreiranju promjena

Ciljana publika
Radionica je namijenjena široj publici od 16. godine pa nadalje. Nije potrebno posebno prethodno znanje, samo spremnost da se uključite s vlastitim idejama utopije i priznate razlike i proturječnosti.

Razvijeno u suradnji s kolektivom Radix.

Isključen zrakoplovni način rada

Simulacijska igra koja se temelji na društveno pravednoj dekonstrukciji zračne luke

Klimatska kriza neodvojivo je povezana s ključnim društvenim pitanjima budućnosti. Ipak, socijalna pravda i okoliš su više puta okrenuti jedni protiv drugih – zbog čega i jedni i drugi gube. Koncept”pravedne tranzicije”, koji su u početku razvili sindikati, navodi da se restrukturiranje gospodarstva mora uobličiti demokratski i ne smije se provoditi preko leđa zaposlenika i socijalno ugroženih. Na temelju primjera zrakoplovne industrije, koristimo ovu simulacijsku igru kako bismo pokazali kako se takav prijelaz može osmisliti. Sudionici preuzimaju različite uloge od politike, industrije, sindikata i civilnog društva i razvijaju zajednički stav o socijalno pravednoj dekonstrukciji zračne luke u nekoliko krugova pregovora. Naknadno razmišljanje o igri dovodi do dubljeg razumijevanja različitih pozicija i dinamike u igri.

Ciljevi radionice:
● iskusiti složenost pravednih prijelaza kroz različite perspektive
● Steći osnovno znanje o činjenicama i akterima vezanim uz tranziciju zrakoplovne
industrije

Ciljana publika
Radionica je namijenjena široj publici od 16. godine pa nadalje. Nije potrebno nikakvo određeno prethodno znanje. Simulacija je pogodna za prenošenje polaznih točaka za pravednu tranziciju i ljudima koji su suočeni s temom u svom stvarnom radu i onima koji nemaju prethodno iskustvo. Idealna veličina grupe je između 12 i 18 osoba.

Radionica je razvijena u suradnji sa Stay Grounded.