Poslovi skrbi

Uništavajte patrijarhat, a ne planet! 

Poslovi skrbi često ostaje nevidljivi u našem sustavu. Razumijemo ga kao cjelovitost obiteljske i dobrovoljne skrbi za druge (npr. kućanski poslovi, odgoj djece, briga o rodbini ili pomoć susjedima), plaćeni rad u ustanovama poput vrtića, bolnica i staračkih domova, kao i rad na brizi za sebe. Širom svijeta, žene* obavljaju tri četvrtine neplaćenih poslova njege, više od tri puta više nego muškarci*. O poslovima skrbi može se razmišljati i šire, kao o svim akcijama koje osiguravaju postojanje i obnovu društva, npr. širenje socijalne države, zaštitu našeg okoliša ili solidarni život.

Svako društvo bi propalo bez poslova skrbi jer je briga za drugoga srž svake ekonomije. Koliko god ovo očigledno zvučalo, stvari se trenutno odvijaju drugačije. Gospodarstvo može nastaviti rasti samo kada se iskorištavaju žene*, a posebno radnici migranti, i kada se uništavaju naši ekološki temelji života.

Globalni lanci skrbi

Primjer globalnih lanaca skrbi može objasniti nepravedne temelje i izazove unutar skrbi. Globalni lanci skrbi znače da ljudi iz zemalja s niskim dohotkom obavljaju poslove skrbi u zemljama s višim dohotkom. Model su izvorno razvili sami njegovatelji iz jugoistočne Europe kako bi mogli upravljati svojim poslovima u svojim matičnim zemljama i istovremeno zarađivati plaću za život. Međutim, model je postao vrlo komercijaliziran i danas je profitabilan samo kroz iskorištavanje njegovatelja. Ljudi u zemljama s visokim plaćama imaju koristi od dodatnih kvalificiranih radnika (dobitak skrbi), dok u Slovačkoj ili Rumunjskoj, na primjer, postoji jaz u skrbi u obiteljima njegovatelja (odljev skrbi), koji obično moraju popuniti rođaci ili bliski skrbnici. Globalni lanci skrbi pomažu u ublažavanju rodno uvjetovanih sukoba zbog nejednake raspodjele neplaćenog rada u zapadnim zemljama. Oni (obično žene*) od kojih se očekuje da pružaju neplaćenu njegu svojim obiteljima sada mogu odlučiti da to ne učine. Za žene* iz zemalja s malim plaćama koje moraju migrirati kako bi platile svoje račune ili dugove, taj je izbor nedostupan.

Globalni lanci skrbi problematično su rješenje za rastući problem: nesigurne radne uvjete njegovatelja. Globalni lanci skrbi politički su uspostavljeni i kanalizirani putem migracijskih sustava. Oni stabiliziraju postojeći sustav skrbi i rodne odnose te se čini da samo rješavaju
problem nedostatka skrbi u bogatijim zemljama. Slično iskorištavanju prirodnih resursa, periferne zemlje također se iskorištavaju i lišene su vitalnih resursa kroz migracije poslova skrbi. 

Društvo skrbi

Kontra-model iskorištavanja unutar sektora skrbi je društvo koje se temelji na načelu brige o drugome. Takozvano društvo skrbi temelji se na svjesnoj percepciji ovisnosti ili potreba svih ljudi. Potrebna nam je revolucija skrbi kako si ne bi samo ljudi s puno novca mogli priuštiti stručnu skrb, već i kako bi skrbnici dobili pravedne uvjete rada te kako bi se plaće i neplaćena skrb mogli pravednije i ravnopravnije dijeliti. Svi ovisimo o brizi drugih tijekom života i upravo zato trebamo nove ideje. To uključuje novu raspodjelu plaćenog i neplaćenog rada, smanjenje radnog vremena, vremensku neovisnost, smanjenje rodne nejednakosti i egzistencijalnu sigurnost.

KAUZpods

Podigee

Mikroučenja