Globalne nejednakosti i migracije

“Nitko od nas nije slobodan dok svi nismo slobodni!

(Fannie Lou Hamer)

Naše globalno gospodarstvo dovodi do sve veće nejednakosti – između pojedinaca, regija, zemalja i kontinenata. To nije nepoželjna nuspojava, već osnova za prosperitet onih koji su privilegirani u ovom sustavu. Nejednakost nije zakon prirode, već duboko problematičan društveni fenomen, uzrokovan i legitimiran globalnim odnosima moći.

Središnji aspekt nejednakosti je nejednaka raspodjela prihoda i bogatstva. Nejednaka primanja na globalnoj razini vratile su se na razine slične onima s početka 20. stoljeća, na vrhuncu zapadnog imperijalizma. U pogledu bogatstva, globalne nejednakosti su još veće. Veće razine dohotka i potrošnje povezane su i s većim ekološkim otiskom, primjerice u obliku emisija stakleničkih plinova. Ljudi na globalnom jugu u današnje vrijeme, ali i kroz povijest snose puno manje odgovornosti za klimatsku katastrofu, ali već ovdje i sada znatno više pate od njezinih posljedica nego ljudi na globalnom sjeveru.

Nejednakosti se odvijaju uz različite karakteristike, kao što su podrijetlo, mjesto stanovanja ili spol, i dovode do nejednake raspodjele financijskog, društvenog i kulturnog kapitala. Primjer globalnih lanaca skrbi to jasno pokazuje: slabo plaćeni poslovi skrbi u kojima dominiraju žene eksternaliziraju se njegovateljima migrantima. Negativne posljedice liberaliziranog i patrijarhalnog sustava skrbi stoga se pokušavaju nadoknaditi iskorištavanjem migrantica*. Ovaj primjer također jasno pokazuje da se nejednakosti međusobno preklapaju i pogoršavaju.

Model prosperiteta globalnog sjevera inherentno se temelji na činjenici da se poslovi skrbi i osnovna sredstva za život mogu jeftino iskoristiti na drugim mjestima. Mnoge trenutne krize, bilo humanitarne ili ekološke, stoga su puno manje pitanje gospodarskog rasta ili povećanja učinkovitosti od pitanja distribucije.

Nejednake životne šanse usko su povezane sa zatvorenim granicama između država. Dok se ljudi iz bogatijih zemalja smiju kretati gotovo svugdje u svijetu, drugi podliježu strogim zahtjevima za izdavanjem viza. Kako bi se to provelo, ljudska prava čak su suspendirana na granicama. Zatvorene granice središnji su instrument za održavanje globalnih nejednakosti.

Mikroučenja